Kalendarium ważniejszych wydarzeń w dziejach kościoła i parafii w Karolewie w latach 1882 –2016

23.10.1882 r. Uroczyste otwarcie Zakładu Opiekuńczego prowadzonego przez Kościół ewangelicki w Karolewie.

01.10.1883 r. Objęcie stanowiska dyrektora zakładu przez pastora Hermana Dembowskiego

18.08.1888 r. Utworzenie parafii ewangelickiej w Karolewie

12.04.1899 r. Ukończenie projektu kościoła przez architekta Bergmanna z Kętrzyna

10.06.1899 r. Rozpoczęcie wykopów pod kościół w Karolewie

05.07.1899 r. Położenie kamienia węgielnego pod kościół w Karolewie przez superintendenta D. Brauna.

05.10.1900 r. Poświęcenie wyposażonej świątyni

21.02.1913 r. Śmierć pastora Hermana Dembowskiego

1913 r. Objęcie stanowiska dyrektora ośrodka przez pastora Sigfrida Dembowskiego

27.08.1914 r. Wkroczenie wojsk rosyjskich do Karolewa. Spalenie stodoły i obory. Zamordowanie dwóch pensjonariuszy.

1922 r. Przejście w stan spoczynku Sigfrida Dembowskiego

1922 r. Przeniesienie do Karolewa seminarium kaznodziejskiego

1923 r. Objęcie kierownictwa ośrodka przez Heinza Dembowskiego

lato 1938 r. Pojawienie się Gestapo w Karolewie

06.03.1939 r. Rozwiązanie zakładu w Karolewie przez Gestapo bez żadnego uzasadnienia

22.02.1945 r. Śmierć pastora Heinza Dembowskiego

27.02.1945 r. Zajęcie Karolewa przez Armię Czerwoną.

27.12.1945 r. Poświęcenie dla kultu katolickiego kościoła w Czernikach przez ks. Wacława Radziwona

1946 r. Postawienia dębowego krzyża w Czernikach

01.09.1949 r. Objęcie katechizacją szkolną młodzieży karolewskiej przez ks. Adama Szabunię

13.11.1949r. Poświęcenie kościoła w Karolewie ku czci św. Stanisława Kostki przez ks. Wacława Radziwona

proboszcza parafii św. Katarzyny w Kętrzynie. Wprowadzenie niedzielnej Mszy św. szkolnej o godz. 14,00.

01.09.1950 r. Usunięcie katechizacji ze Szkół Rolniczych w Karolewie.

25.05.1954 r. Erygowanie parafii św. Jerzego w Kętrzynie. (Kościół w Karolewie będący dotychczas filią parafii

św. Katarzyny staje się kościołem filialnym parafii św. Jerzego)

1956 r. Objęcie placówki duszpasterskiej w Karolewie przez rezydującego w Karolewie ks. mgr Antoniego Zdunka.

Styczeń 1958 r. Objęcie placówki w Karolewie przez ks. Wacława Magdziarza

1959 r. powołanie przez Kurię Biskupią w Olsztynie wikariatu eksponowanego w Karolewie, wypełniającego

praktyce wszystkie funkcje pełnoprawnej parafii.

Jesień 1960 r. Usunięcie przez władze ks. Wacława Magdziarza z zajmowanego mieszkania. Zamieszkanie ks.

W. Magdziarza na wieży kościelnej.

1964 r. Wizytacja parafii św. Jerzego w Kętrzynie. Zwizytowanie przez ks. bpa Tomasza Wilczyńskiego ośrodka

duszpasterskiego w Karolewie.

14.02.1965 r. Uroczysta konsekracja trzech dzwonów „Maria”, „Wojciech”, „Stanisław” w kościele w Karolewie

przez ks. bpa Jana Obłąka.

Wielki Post 1965 r. Misje parafialne. Ustawienie przed kościołem w Karolewie drewnianego krzyża misyjnego.

17.08.1969 r. poświecenie drewnianego ołtarza soborowego w Karolewie i tabernakulum przez ks. Bronisława

Magdziarza.

21.09.1969 r. Wizytacja kanoniczna w Karolewie przeprowadzona przez ks. bpa Józefa Drzazgę. Poświęcenie

w kościele św. Jana w Czernikach nowych 6 głosowych organów.

13.06.1971 r. Na zakończenie obchodów placówki duszpasterskiej w Karolewie ks. bp. Julian Wojtkowski

poświęcił 10 głosowe organy w kościele w Karolewie

1973 r. Ustawienie na skrzyżowaniu dróg w Czernikach betonowego krzyża.

28-29.09.1974 r. Wizytacja placówki duszpasterskiej w Karolewie przez ks. bpa Jana Obłąka.

09.07.1975 r. Śmierć ks. Wacława Magdziarza.

15.08.1975 r. Objęcie placówki duszpasterskiej w Karolewie przez ks. Tadeusza Brandysa.

Lipiec 1976 r. Ks. Eugeniusz Bartusik wikariuszem Karolewa.

25.12.1976 r. Założenie młodzieżowego zespołu muzycznego.

05.07.1977 r. Ustawienie barakowozu na posesji przykościelnej, służącego za tymczasowe mieszkanie

pracującym w parafii księżom.

02.09.1977 r. Uzyskanie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego o powierzchni 100 m2 przy kościele

w Karolewie.

02.12.1977 r. Wstrzymanie robót budowlanych przez Naczelnika Gminy w Kętrzynie Maksymiliana Ożarowskiego.

22.03.1989 r. Pozwolenie na wznowienie budowy plebanii.

27.08.1978 r. Uroczystość poświęcenia plebanii przez ks. bpa Józefa Drzazgę

12-13.05.1979 r. Kanoniczna wizytacja parafii przeprowadzona przez ks. bpa Juliana Wojtkowskiego.

27.06.1979 r. Nominacja Ks. Stanisława Kwarcińskiego na duszpasterza Karolewa. Ks. T. Brandys mianowany

proboszczem parafii św. Katarzyny w Braniewie.

Czerwiec 1980 r. Wzmocnienie fundamentów kościoła w Czernikach opaską żelbetonową .

19.06.1980 r. Erygowanie Parafii w Karolewie.

28.06.1980 r. Nominacja na wikariusza parafii Karolewo ks. mgr Romualda Mężyńskiego.

11.09.1980 r. Naczelnik Gminy M. Ożarowski wydał pozwolenie na zaadoptowanie garażu na salkę

katechetyczną.

Grudzień 1980 r. Założenie nowej instalacji elektrycznej w kościele w Czernikach.

01.05.1981 r. Rozpoczęcie prac przy remoncie wieży kościoła w Karolewie.

29.05 1981 r. Początek remontu i przebudowy zakrystii w Czernikach.

8.09.1981 r. Pozwolenie na dobudowę do plebanii dużej sali katechetycznej..

Kwiecień 1982 r. Rozpoczęcie prac modernizujących wnętrze kościoła w Karolewie.

13.06.1982 r. Msza św. prymicyjna parafianina Ks. Bogdana Matysiaka.

30.10.1983 r. Święcenia kapłańskie w Karolewie diakona Janusza Oleszkiewicza. Święceń udzielił

ks. bp dr Jan Obłąk.

Styczeń 1984 r. Ułożenie marmurowej posadzki w prezbiterium oraz pasa środkowego w kościele w Karolewie.

04.05.1984 r. Początek budowy budynku katechetycznego.

01-18.07.1984 r. Odbicie tynków, założenie instalacji nagłaśniającej i otynkowanie kościoła w Czernikach.

01.06.1984 r. Ks. mgr Andrzej Józwik wikariuszem Karolewa.

21.07.1984 r. Wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzonej przez ks. bpa Wojciecha Ziembę.

Luty 1986 r. Położenie posadzki marmurowej w kościele w Karolewie.

28.02.1986 r. Zwolnienie Ks. S. Kwarcińskiego ze stanowiska proboszcza parafii w Karolewie i mianowanie go

proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Piszu.

03.03.1986 r. Mianowanie proboszczem Karolewa dotychczasowego wikariusza w Piszu ks. mgr. Kazimierza

Franciszka Żuchowskiego.

13-20.04.1986 r. Misje prowadzone przez OO Bernardynów.

01.05.1987 r. Poświęcenie nowego krzyża w Parczu w miejsce dawnego, postawionego 27. 04 1957 r.

31.04-03.05.1987 r. Renowacja Misji Parafialnych.

04.06.1987 r. Nawiedzenie Parafii przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z udziałem ks. bpa E. Piszcza.

06-09.1987 r. Prace wykończeniowe budynku katechetycznego i mieszkania dla wikariusza.

20.09.1987 r. Powstanie Parafialnego Klubu Dyskusyjnego

01.07.1988 r. Ks. mgr Andrzej Józwik zostaje mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia NM Panny w

Szczytnie. Nowym wikariuszem w Karolewie ks. mgr Bolesław Bieniek.

09.10.1988 r. Otwarcie biblioteki parafialnej.

03.11.1988 r. Rozpoczęcie prac przy budowie cmentarza parafialnego.

20.11.1988 r. Powstanie nowej Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

06.01.1989 r. Pierwsze grupy Kolędników Misyjnych wyruszyły aby zbierać ofiary na misje.

03.05.1989 r. Ks. dziekan M. Żuchnik poświęcił nowy krzyż w Wopławkach.

Czerwiec 1989 r. Budowa magazynu z wiatą.

01.10.1989 r. Pierwsza Msza św. odprawiona w świetlicy w Parczu.

04.11.1989 r. Założenie w kościele w Karolewie nowych witraży.

29.04.1990 r. Ks. bp. Józef Wysocki udzielił bierzmowania młodzieży i poświęcił witraże w kościele

w Karolewie.

Maj 1990 r. Rozpoczęcie prac adaptacyjnych sal katechetycznych na ośrodek młodzieżowy.

Wrzesień 1990 r. Ks. Mirosław Majewski SVD wikariuszem Karolewa.

06.10.1990 r. (sobota) Odprawienie pierwszej Mszy św. z formularza niedzielnego w Sali po byłej szkole

w Pożarkach.

03.02.1991 r. Powstanie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Karolewie

26.04.1991 r. Wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez ks. bpa Józefa Wysockiego

Lipiec 1991 r. Ks. Krzysztof Husak wikariuszem Karolewa.

18.09.1991 r. W czasie odpustu parafialnego ks. bp. Józef Wysocki dokonał konsekracji ołtarza w kościele

w Karolewie oraz poświęcił cmentarz parafialny.

27.06.1992 r. Poświęcenie krzyża przydrożnego w Kwiedzinie

06-07.1992 r. Ks. Sylwester Progorowicz wikariuszem Karolewa

Lipiec 1992 r. Ks. Dariusz Leśniak wikariuszem Karolewa.

30.05.1993 r. Pierwsza piesza pielgrzymka z Karolewa do św. Lipki.

24.10.1993 r. Przyjęcie dzieci do Papieskiego Dzieła Misyjnego.

16.04.1994 r. Udział ks. Proboszcza z delegacją parafian na XVIII Międzynarodowym Kongresie Rodziny w

Warszawie.

24.04.1994 r. Promocja Karty Praw Rodziny w Parafii.

01.05.1994 r. Poświęcenie nowego krzyża w centrum Wopławki.

09.04.1995 r. Ukazanie się pierwszego numeru gazetki parafialnej Życie parfiai.

10.06.1995 r. Powrót do kościoła w Czernikach po konserwacji gotyckiego krucyksu .

10.06.1995 r. Poświęcenie krzyża przydrożnego w Pożarkach

01.07.1995 r. Mianowanie wikariuszem Karolewa ks. Andrzeja Preussa

22.04.1996 r. Ks. Proboszcz Kazimierz Żuchowski obronił pracę doktorską na ATK w Warszawie napisaną na

temat „Rola parafii rzymskokatolickiej w organizowaniu życia społecznego w środowisku

miejskim i wiejskim na przykładzie diecezji warmińskiej”

27.05.1996 r. Wizytacja kanoniczna parafii przeprowadzona przez metropolitę warmińskiego, ks. abp dr

Edmunda Piszcza.

31.05–2.06.1996 r. Parafialna pielgrzymka autokarowa do Wilna i Szawli.

25.05.1997 r. Święcenia kapłańskie Litwina ks. Edwardasa Kirstukasa.

29.06.1997 r. Pozbawienie parafii Karolewo wikariusza.

17-24.08.1997 r. Kolonie 40 osobowej grupy polskich dzieci z Wileńszczyzny.

03-10.05.1998 r. Misje parafialne poprowadzone przez ks. dra Mieczysława Nowaka z Józefowa k/ Warszawy

09.10.1999 r. Uroczystości jubileuszowe 100 – lecia kościoła i 50- lecia duszpasterstwa katolickiego w

Karolewie z udziałem metropolity warmińskiego abp dr Edmunda Piszcza oraz delegacji z

Niemiec na czele z prof. dr Hermanem Dembowskim. Wykład okolicznościowy pt. Kościół katolicki na

Mazurach do 1945 r wygłosił dr Jan Chłosta. W dniu tym odbyła się promocja książki ks. dr Kazimierza Żuchowskiego

i dr H. Dembowskiego Dzieje kościoła i duszpasterstwa w Karolewie oraz nastąpiło otwarcie wystawy Historia duszpasterstwa i kościoła w Karolewie.

01-02.05.2000 r. Pielgrzymka autokarowa do klasztoru kamedułów w Wigrach, sanktuariów w Studienicznej,

Różanymstoku, Kodniu, Leśnej Podlaskiej, Pratulinie, zwiedzenie meczetu w Bohonikach oraz prawosławnego

sanktuarium na św. Górze koło Grabarki.

Maj 2000 r. Malowanie w Czynie społecznym kościoła w Karolewie.

Czerwiec 2000 r. Ukończenie montowania parkanu na cmentarzu parafialnym.

25.06.2000 r. Misyjny festyn parafialny.

13-27.08.2000 r. Kolonie charytatywne dla polskich dzieci z Wileńszczyzny.

07.10.2000 r. Pielgrzymka autokarowa do Rostkowa.

06-07.2001 r. Kolonie w budynku katechetycznym dla ministrantów oraz dzieci z domu dziecka w Bartoszycach

Sierpień 2001 r. Rekolekcje młodzieżowe Pallotyńskich Wspólnot Wieczernikowych.

11.11.2001 r. Msza św. o św. Marcinie, inscenizacja oraz przemarsz za "św. Marcinem" na koniu do ogniska na

pola wopławskie.

Luty 2002 r. Nowa chrzcielnica i kropielnica w kościele w Karolewie.

21.03.2002 r. Osadzenie zrekonstruowanego witraża Pana Jezusa w centralnym oknie prezbiterium kościoła w

Karolewie (było to możliwe m. in. dzięki ofiarom złożonym przez H. Dembowskiego z Niemiec i jego przyjaciół)

03-15.05.2002 r. Prace remontowe przy wieży kościoła w Karolewie wykonywane techniką alpinistyczną.

25.06.2002 r. Parafialny Festyn Misyjny.

Czerwiec 2002 r. Rekolekcje oazowe w budynku katechetycznym.

12-23.08.2002 r. Kolonie charytatywne dla dzieci z parafii Karolewo w Toporowie k/ Wielunia. Odwiedzenie

Lichenia, Częstochowy, Krakowa 2 razy ( Msza św., odprawiana na błoniach krakowskich przez Jana Pawła II)

zakopanego, Kalisza, Wrocławia, Wadowic i Biskupina.

07.09.2002 r. Wizytacja parafii - ks. bp Jacek Jezierski.

24.11.2002 r. Poświęcenie kapliczki Państwa Nowińskich w Czernikach.

23.02.2003 r. Rozpoczęcie perygrynacji różańca w rodzinach parafii.

08.03.2003 r. Zamontowanie 40 nowych ławek w kościele w Karolewie.

25.05.2003 r. Wydanie staraniem parafii pocztówek z Karolewa i Czernik.

30.05.2003 r. Zamontowanie nowych drzwi w kościele w Karolewie.

23-27.06.2003 r. Parafialne kolonie charytatywne w Dowspudzie

14.11.2003 r. Zamontowanie 4 neogotyckich żyrandoli w kościele w Karolewie.

24.12.2003 r. Wystawienie żywej szopki przed pasterką w Karolewie.

Czerwiec 2004 r. Wstawienie kraty do drzwi kościelnych i postawienie nowego ołtarza dębowego według archiwalnego projektu w Karolewie.

Czerwiec 2004 r. Ułożenie posadzki z gresu w prezbiterium kościoła w Czernikach.

Sierpień 2004 r. Wykonanie dębowego krzesła dla przewodniczącego liturgii 5 dębowych krzeseł dla ministrantów i

kredencji.

Sierpień 2004 r. Przekazanie w depozyt dla kościoła w Karolewie gotyckiej rzeźby św. Anny z Dzieciątkiem Jezus.

04.09.2005 r. Konsekracja kościoła w Karolewie przez ks. arcybiskupa dr Edmunda Piszcza .

14.09.2005 r. Poświęcenie krzyża przydrożnego w Kruszewcu.

18.09.2005 r. Dożynki gminne w Karolewie

10.10.2005 r. Spływ kajakowy z młodzieżą Krutynią.

24.04.2006 r. Rozpoczęcie odprawiania Mszy św. w byłej szkole w Pożarkach.

07.05.2006 r. Poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego fundacji J, Karwat w kaplicy w Parczu.

27.05.2006 r. Powstanie ministranckiej drużyny w piłki nożnej.

27.06.2006 r. Sakrament bierzmowania - ks. bp dr Jacek Jezierski.

Sierpień 2006 r. Wymiana jarzm 3 dzwonów oraz ich napędu i automatyki na wieży kościoła w Karolewie.

21.08.2006 r. Rozpoczęcie malowania kościoła w Czernikach.

16.09.2006 r. Turniej piłkarski o puchar ks. proboszcza.

30.09.2006 r. Pielgrzymka młodzieży z parafii kętrzyńskich, do kościoła w Karolewie, aby uczcić swojego patrona

św. Stanisława Kostkę.

08.10.2006 r. Poświęcenie kapliczki w Owczarni.

25.03.2007 r. Zawiązanie Parafialnego Zespołu Synodalnego.

16.04.2007 r. Rozpoczęcie wymiany podłogi na strychu kościoła w Karolewie.

19.05.2007 r. Święcenia kapłańskie w Pieniężnie ks. dziek. Kazimierza Szałaja SVD parafianina Karolewa i dawnego

ministranta.

27.05.2007 r. Msza św, prymicyjna ks. Kazimierza Szałaja SVD w kościele w Karolewie.

14.09.2007 r. Wizytacja parafii przeprowadzona przez ks. abp dr Wojciecha Ziembę.

Październik 2007 r. Wymiana drzwi wejściowych do kościoła w Czernikach. Zlecenie wykonania dla kościoła w

Czernikach: inwentaryzacji kościoła, ekspertyzy stanu technicznego, projektu budowlanego remontu kościoła

oraz badań geodezyjnych wzgórza kościelnego.

Listopad 2007 r. Wydanie przez Powiatowy Nadzór Budowlany w Kętrzynie zakazu używania kościoła w Czernikach ze

względu na zły stan techniczny więźby dachowej,

12.04.2008 r. Pielgrzymka młodzieży do Rostkowa i Przasnysza.

01-17.08.2008 r. Rekolekcje oazowe w Karolewie.

16.08.2008 Zakończenie przebudowy linii energetycznej zasilającej w energię elektryczną kościół i plebanię w

Karolewie.

03.10.2008 r. Wykonanie podłogi pod ławkami w kościele w Karolewie.

26-27.11.2008 r. Uroczystości związane z peregrynacją obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii Karolewo

01.01.2009 r. Rozpoczęcie peregrynacji małego obrazu Jezusa Miłosiernego po rodzinach parafii.

09.05.2009 r. Święcenia kapłańskie w Pieniężnie zaprzyjaźnionego z parafią dn Antoniego Erragudi SVD

pochodzącego z Indii.

24.05.2009 r. Msza św. Prymicyjna ks. Antoniego Erragudi w kościele w Karolewie.

27.05.2009 r. Rozpoczęcie prac remontowych przy zabytkowym kościele w Czernikach.

06-12.07.2009 r. Rekolekcje prowadzone metodą oazową w budynku katechetycznym.

20.09.2009 r. Dożynki gminne w Karolewie.

15-17.10.2009 r. Założenie alarmu w prezbiterium.

24.12.2009 r. Odprawienie po raz pierwszy o godz. 23,00 pasterki w Czernikach.

19.01.2010 r. Zmarł były duszpasterz Karolewa ks. kan prałat Tadeusz Brandys.

24.01.2010 r. W Parczu została odprawiona Msza św. w ramach Tygodnia Ekumenicznego i dokonano

poświęcenia odnowionego cmentarza z I wojny światowej, w którym spoczywa 8 żołnierzy rosyjskich. Wśród

gości obecny był konsul generalny Federacji Rosyjskiej Siergiej Puczkow.

01.06.2010 r. Bierzmowanie - ks. bp dr Jacek Jezierski.

15.08.2010 r. Rekolekcje oazowe w salkach katechetycznych w Karolewie.

11 09.2010 r. Uroczystość dziękczynna a ukończenia remontu więźby dachowej i pokrycia dach oraz stropu

kościoła w Czernikach. a) Msza św. b) Referat Historia Czernik- Tadeusz Korowaj TOMZIK c) Wręczenie

upominków zaangażowanym parafianom oraz wykonawcom d) biesiada

15.08.2010 r. Rekolekcje oazowe w sali katechetycznej.

02.05.2011 r. Z inspiracji ks. proboszcza i przy wielkim zaangażowaniu parafian inscenizacja z okazji 700 lecia

bitwy pod Wopławkami.

Maj 2011 r. W czasie rozbiórki schodów wejściowych i przeniesienia krzyża misyjnego , czyli prac

przygotowujących do budowy nowych schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele w Karolewie

został znaleziony słoik z przyrzeczeniami dzieci zakopany pod krzyżem misyjnym 20 04 1986 r..

Październik 2011 r. Dzień Papieski przygotowany w szkole podstawowej w Kruszewcu przez Siostrę Elżbietę.

Listopad 2011 r. Konkurs wiedzy o Ojczyźnie Jezusa w szkole podstawowej w Kruszewcu będący pokłosiem

pielgrzymki ks. proboszcza do Ziemi Świętej.

06.01.2012 r. Z inicjatywy ks. proboszcza i przy wielkim zaangażowaniu parafian Karolewa odbył się pierwszy

Orszak Trzech Króli w Kętrzynie.

09.06.2012 r. Wyjazd dzieci komunijnych do Stoczka Warmińskiego.

24.06.2012 r. Wizytacja ks. abp dr Edmunda Piszcza, Bierzmowanie,

08.07.2012 r. Występ zespołu zakładu karnego e Dublinach "Princon Band".

18.09.2012 r. Odpust św. Stanisława Kostki i oddanie czci relikwiom bł. Jana Pawła II.

01.05.2013 r. W II rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II z inicjatywy ks. proboszcza odbyła się procesja z

relikwiami Jana Pawła II wokół jeziorka w Kętrzynie.

12.05.2013 r. Inscenizacja bitwy pod Wopławkami.

06.06.2013 r. Bierzmowanie- ks. bp dr Jacek Jezierski.

15.06.2013 r. Schola parafialna wzięła udział w przeglądzie zespołów śpiewaczych w parafii św. Katarzyny w

Kętrzynie.

30.06.2013 r. Duszpasterz ze Szwajcarii, były wikariusz Karolewa ks. dr Bolesław Bieniek obchodził w

Karolewie 25 rocznicę święceń kapłańskich.

15.10.2013 r. Dożynki gminne w Karolewie. Sumę odprawił dziekan Niemenczyna (Litwa) ks. dr Edwardas

Kirstukas były parafianin Karolewa.

18.10.2013 r. Mszę odpustową odprawił o. Wiesław Kulesza SJ, który przekazał parafii relikwie św. Stanisława

Kostki.

Listopad 2013 r. Udział kilkoro młodych ludzi w rekolekcjach zorganizowanych w Rybakach.

Listopad 2013 r. Wymiana pokrycia dachowego na plebanii i zbudowanie podcieni przed wejściem na plebanię.

Grudzień 2013 r. Ufundowanie przez parafię dla dzieci ze szkoły podstawowej w Kruszewcu biletów na lm

ewangelizacyjny " Największy z cudów"

06.01.2014 r. Orszak Trzech Króli w Kętrzynie z udziałem zaangażowanych parafian.

Styczeń 2014 r. Zakupienie dwóch chorągwi procesyjnych Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Różańcowej.

18-20.03.2014 r. Rekolekcje wielkopostne poprowadził Ojciec Ako Lazar Sovah kombonianin pochodzący z

Togo a pracujący w Warszawie.

24.04.2014 r. Odznaczenie statuetkami kapituły kolegiackiej w Kętrzynie " Zasłużony dla wspólnoty

chrześcijańskiej", dyrektora Zespołu Szkół CKR w Karolewie Ryszarda Kawczyńskiego oraz Andrzeja

Kamińskiego z rodziną.

26.04.2014 r. Na pamiątkę kanonizacji Jana Pawła II posadzono przy kościele w Karolewie dąb poświęcony

przez ks. bp dr Wojciecha Ziembę.

11.05.2014 r. Inscenizacja bitwy pod Wopławkami.

17.06.2014 r. Ukończenie budowy nowych kamiennych schodów prowadzących do kościoła w Karolewie.

30.05.2014 r. Święcenia diakonatu w kaplicy seminaryjnej w Olsztynie mgr Łukasza Długosza naszego parafianina.

27.06.2014 r. Powrót do kościoła w Karolewie góry św. Stanisława Kostki polichromowanej przez konserwatora zabytków Ewę Olkowską z Klebarka Wielkiego.

Listopad 2014 r. Założenie elektrycznego napędu przy bramie wjazdowej na posesję kościelną w Karolewie.

14.11.2014 r. Nawiedzenie parafii Karolewo przez Obraz Matki Bożej Miłosierdzia poprzedzone rekolekcjami

ewangelizacyjnymi.

Grudzień 2014 r. Ufundowanie przez sponsorkę nowych gur do szopki z żywicy syntetycznej .

06.01.2015 r. Orszak Trzech Króli w Kętrzynie z udziałem wielu parafian Karolewa.

31.05.2015 r. Spotkanie w kaplicy w Parczu z Cezarym Korencem na temat losów francuskich jeńców wojennych przebywających na robotach w majątku Parcz.

Marzec 2015 r. Budowa drogi brukowanej prowadzącej od szosy do kościoła w Karolewie.

24.04.2015 r. Odznaczenie Państwa Ryszarda i Aliny Pędzich statuetką kapituły kętrzyńskiej "Zasłużony dla

wspólnoty chrześcijańskiej" Państwa Ryszarda i Aliny Pędzichów z Czernik.

11.05.2015 r. Bierzmowanie - ks. infułat dr Adolf Setlak.

30.05. 2015 r. Święcenia kapłańskie a 31.05 Msza św. prymicyjna parafianina ks. mgr Łukasza Michała Długosza.

Październik 2015 r. Reaktywacja Koła Różańcowego w Karolewie.

Październik 2015 r. Na tygodniu misyjnym przebywał o. Ako Lazar Savah kombonianin. Miał wiele katechez zwłaszcza z

młodzieżą.

11.11.2015 r. Ks. proboszcz zorganizował w Kętrzynie pochód św. Marcina przy dużym zaangażowaniu parafan z Karolewa.

06.01.2016 r. Orszak Trzech Króli w Kętrzynie..