Sakramenty i pogrzeby

Zasadą generalną jest udzielanie sakramentów osobom zamieszkałym na terenie parafii w kościele parafialnym. Wszelkie wyjątki od tej zasady mogą być uwzględnione po wyraźnej zgodzie proboszcza lub biskupa.

Rodziny wojskowych lub straży granicznej należą do parafii personalnej i mają swojego kapelana. Mogą jednak korzystać z posługi duszpasterskiej proboszcza miejsca. W związku z obowiązywaniem RODO wszelkie zaświadczenia zawierające dane personalne wydajemy wyłącznie osobom zainteresowanym. Inne osoby mogą wybrać zaświadczenia po okazaniu pisemnego upoważnienia osoby zainteresowanej.

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Jest udzielany w każdą III Niedziele miesiąca, o godz. 12:00 Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego(oryginał do wglądu)

2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii

3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania oraz wiekiem

4. Zaświadczenia parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

- Niewierzący czy osoby innej wiary,

- Osoby niepraktykujące,

- Żyjące na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,

- Nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,

- Prowadzący gorszący tryb życia.

Przygotowanie dla Rodziców i Chrzestnych odbywa się w sobotę przed terminem Chrztu . (o godz.16,00).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa. W kancelarii parafialnej przedstawiają osobiście następujące dokumenty:

1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność wydania: 6 miesięcy przed datą ślubu) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania

2. Dowody osobiste

3. Zaświadczenie o uczestnictwie w Katechezach Przedmałżeńskich (w Kętrzynie odbywają się naprzemiennie nauki przedślubne w parafii św. Jerzego i św. Katarzyny w niedziele o godz.16,00 oprócz okresu wakacyjnego.)

4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej

5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach.

6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska przed ślubem w 2 etapach:

1. Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe.

2. Rozmowa duszpasterska na tydzień przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

SAKRAMET NAMASZCZENIA CHORYCH

Chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy na wezwanie przez rodzinę chorego.

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą).

W domu chorego należy przygotować:

- Stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece;

- Na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.

Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę!!! z wezwaniem kapłana do chorego, aby ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

POGRZEB KATOLICKI

Pogrzeb zgłaszamy w parafii zamieszkania Zmarłego.

W kancelarii należy okazać:

1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)

2. Karta zgonu (od lekarza ) jeżeli pogrzeb ma się odbyć na cmentarzu parafialnym.

3. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych przed śmiercią, np. od Kapelana Szpitala Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.) .

Drodzy Parafianie! Śmierć bliskiej osoby zawsze głęboko przeżywamy, ale firmy pogrzebowe nie mogą wykorzystywać tego faktu i ustalać godziny pogrzebu lub jego formę według swoich potrzeb. W Kętrzynie są trzy profesjonalne firmy pogrzebowe, które świadczą usługi na wysokim poziomie. Dlatego to rodzina decyduje w porozumieniu z księdzem proboszczem o czasie w którym się pogrzeb odbywa, a proboszcz w porozumieniu z rodziną, o formie pogrzebu . Jeżeli jakiejś firmie ten czas nie pasuje wtedy mamy do wyboru jeszcze dwie inne firmy.

Informujemy, że na cmentarzu parafialnym w Karolewie nie składamy sztucznych wieńców. Zamiast tego, będziemy wdzięczni za przekazanie przeznaczonej na wieniec kwoty, na hospicjum dla dzieci w Olsztynie. Ofiary w kopertach podpisanych lub nie podpisanych będzie można składać do specjalnej skarbony, ustawionej opodal trumny. Podpisanie koperty swoim nazwiskiem będzie równoznaczne z wyrażeniem woli publicznego podziękowania.

Warto naśladować również piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.