Ogłoszenia parafialne

Intencje

Niedziela 21 IV

8,30 ++Antoni, Regina, Mirosław Jackiewicz

10,30 ++ Jan, Janina Długosz

12,00 +Jan Jasionek VII rocznica śmierci

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 21 kwietnia 2024

1. W Ewangelii czwartej już Niedzieli Wielkanocy słyszymy, jak Pan Jezus porównuje się do pasterza miłującego i troszczącego się o owce. Dlatego tę niedzielę nazywamy Niedzielą Dobrego Pasterza, przypada w nią Światowy Dzień Modlitw o Powołania i rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się, by nie brakowało gorliwości i apostolskiego zapału wśród kapłanów i osób zakonnych oraz o to, by nie zabrakło robotników w Winnicy Pana.

2. We wtorek obchodzić będziemy uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa, męczennika i patrona Polski. Znajdźmy w codziennym zabieganiu czas na spotkanie z Chrystusem we Mszy Świętej i na modlitwę w intencji naszej umiłowanej ojczyzny.

3. W czwartek przypada święto Świętego Marka Ewangelisty, które jest tradycyjnym dniem modlitwy o urodzaje. Chociaż specjalne dni modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące przypadają w szóstym tygodniu okresu paschalnego, chciejmy w codziennej, osobistej modlitwie prosić dobrego Boga, by pobłogosławił wszelkie ludzkie wysiłki, aby one przyniosły obfity plon i owoc i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.

4. Za tydzień – w ostatnią niedzielę kwietnia będziemy przeżywać Ogólnopolską Niedzielę Modlitw za Kierowców. Niech nasza modlitwa zaowocuje rozwagą, większym rozsądkiem i mądrością w czasie naszych pieszych, rowerowych czy samochodowych wojaży

5. Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy o modlitewnej pamięci. Modlitwą otaczamy również tych Parafian, którzy odeszli w ostatnim czasie do wieczności, jak i ich rodziny.

Intencje

Poniedziałek 22 IV godz. 17,00+Helena 30 rocznica śmierci ++Stanisław , Maria

Wtorek 24 IV do piątek 27 IV intencje wolne Msze św. o godz. 8,00

Niedziela 28 IV

8,30 -wolna

10,30 – wolna

12,00 +Czesław Wójtowicz Waldemar Lisowski

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

We wtorek, 23 kwietnia – św. Wojciech, biskup Pragi oraz misjonarz na Węgrzech, a także w Polsce, który wyruszył z misją ewangelizacyjną do pogańskich Prus, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

W czwartek, 25 kwietnia – św. Marek, Ewangelista, towarzyszący najpierw Apostołowi Pawłowi w jego misyjnych podróżach, a potem Szymonowi Piotrowi, którego katechezę spisał w swojej

katechisty:

· jest współpracownikiem proboszcza i wykonuje swoją posługę pod jego kierownictwem;

· podstawową jego misją jest katecheza ewangelizacyjna, czyli m.in.:

o prowadzenie katechez kerygmatycznych rodziców i chrzestnych, narzeczonych, dzieci i młodzieży, a także osób żyjących w tzw. sytuacjach nieregularnych;

o katechizacji stałej dorosłych;

o ewangelizacji osób, które odeszły od wiary.

Kandydatami mogą być kobiety i mężczyźni (ochrzczeni i bierzmowani) w wieku powyżej 25 roku życia, które zostały zarekomendowane (w porozumieniu z radami duszpasterskimi) przez proboszczów ich parafii zamieszkania.

Kandydaci powinni odznaczać się następującymi cechami:

· wiernością Kościołowi, gotowością i dyspozycyjnością do wykonywania posługi;

· wzorowym życiem moralnym, bezinteresownością, szczerą i zdrową pobożnością, a także gorliwym życiem sakramentalnym;

· cieszący się dobrą opinią wśród parafian;

· przydatna jest przynależność do wspólnot i grup parafialnych, jak również doświadczenie w ruchach i stowarzyszeniach katolickich (np. odnowie w Duchu Świętym, Akcja Katolicka, Warmińska Szkoła Biblijna).

Formacja:

· pierwszy cykl rozpocznie się we wrześniu 2024 r., a zakończy w sierpniu 2026 r.;

· zajęcia odbywać się będą na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie (ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn);

· kadrę tworzą nauczyciele akademiccy WT UWM w Olsztynie i eksperci z danego obszaru wiedzy;

· zajęcia odbywają się według załączonego programu ramowego;

· wymiar zajęć: 152 godz. lekcyjne (8 godz. lekcyjnych podczas jednego zjazdu, raz w miesiącu, sobota), dodatkowo odbędą się również dni skupienia, rekolekcje
i egzamin;

· przygotowanie odbywa się także w parafii, w tym polega na indywidualnej pracy kandydatów.

Zgłaszanie kandydatów:

· zgłoszeń dokonuje proboszcz na przygotowanym w tym celu formularzu;

· zgłoszenia od 15 kwietnia do 15 czerwca 2024 r.:

o tradycyjną pocztą na adres Wydział Teologii, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn (z dopiskiem: Warmińska Szkoła Katechistów) lub drogą elektroniczną (skan wypełnionego formularza) na adres formacjastala@archwarmia.pl (w tytule maila proszę podać: Warmińska Szkoła Katechistów);

· wskazane jest, aby parafie współfinansowały formację swoich kandydatów, którzy moralnie zobowiążą się do aktywnego pełnienia w swoich parafiach posługi po zakończeniu formacji podstawowej (przewidywany – dla grupy 30 osób – całościowy koszt kształcenia wynosi 1 tys. zł. od osoby; ostateczny koszt będzie zależał od ilości zgłoszonych kandydatów i zostanie ustalony po zakończeniu zapisów, wówczas też zostanie podany sposób dokonania opłaty).